O przedszkolu

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć – o tym, jak żyć, co robić i jak postępować – nauczyłem się w przedszkolu

Robert Fulghum

Kim Jesteśmy

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Oferta przedszkola jest bogata i różnorodna, odpowiada na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne każdego dziecka.

Gdzie JEsteśmy

Przedszkole działa w dwóch budynkach

 • przy ul. Swobodnej (6 grup)
 • 71 792 30 74
 • przy ul. Manganowej (2 grupy)
 • 71 794 68 85

Każda grupa liczy około 20 dzieci.

Edukujemy

Lepszy start

Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole. Staramy się zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacyjnych, stymulując rozwój funkcji wykonawczych jako kompetencji bazowych, kluczowych dla przyszłych osiągnięć szkolnych dziecka. 

Wszechstronny Rozwój

 Wspieramy wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków, by były samodzielne, pewne siebie, szanowały innych, dobrze radziły sobie w życiu, osiągając sukcesy na miarę swoich możliwości i predyspozycji. 

Sprawdzone metody

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Nauczyciele w pracy kierują się przesłaniem wybitnego pedagoga Marii Montessorii wypowiedzianym w imieniu dziecka: „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Stosują szereg metod wspierających, m.in.: Integrację Funkcji Wykonawczych, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu, elementy pedagogiki Marii Montessori, zabawy z chustą Klanza, dziecięce masażyki, Integrację Sensoryczną,.

domek-maluja-768-komp-srednia

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.

Albert Einstein

Poszerzamy Wyobraźnie

Staramy się wychowywać dzieci z bogatą, twórczą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych oraz gotowe do poszukiwania nowych, oryginalnych rozwiązań. 

Zdrowie i bezpieczeństwo

na pierwszym miejscu !!!

 Dużą wagę przywiązujemy do wychowania zdrowotnego, kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych i higienicznych. Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w grupie. Zabiegamy o to, by dzieci czuły się w niej dobrze, miały poczucie akceptacji i zrozumienia.

Integrujemy

W naszym przedszkolu realizujemy ideę integracji, wychodząc z założenia, że kontakty z rówieśnikami, wspólna zabawa i nauka oraz wymiana doświadczeń są niezwykle ważne dla wszystkich dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia czy stopnia sprawności. Wszystkie grupy przedszkolne mają charakter integracyjny. W każdej grupie dziećmi opiekuje się dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego i pedagog wspomagający.

Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi otrzymują dodatkowe wsparcie, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez terapeutów pedagogicznych, psychologów, rehabilitantów ruchowych  i logopedów. Specjaliści współpracują ze sobą w celu ustalenia przebiegu procesu usprawniania rozwoju dziecka.

Nasze Programy

Realizujemy programy autorskie: „Pięknie mówić się staramy, o poprawną mowę dbamy”, „Dziecko w świecie zabaw z literkami”, „Starszy kolega”. Rozwijamy w dzieciach pasję czytania. Przedszkolaki biorą udział w różnych akcjach charytatywnych (akcja „Góra Grosza”, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka nakrętek dla podopiecznych hospicjum i Fundacji „Promyk Słońca”).

Imprezy Kulturalne

W przedszkolu odbywa się wiele imprez i wydarzeń o charakterze artystyczno-kulturalnym. Przedszkolaki raz w miesiącu spotykają się z artystami i aktorami scen teatru. Prezentują swoje uzdolnienia na corocznym Festiwalu Talentów,  przygotowują spektakle słowno-muzyczne, biorą udział w festiwalach piosenki, w ogólnopolskich konkursach plastycznych, gdzie zajmują czołowe miejsca. W przedszkolu organizowane są również różnego rodzaju wystawy oraz  konkursy – plastyczne, taneczne, recytatorskie. Dzieci uczestniczą również w spartakiadach sportowych i paraolimpiadach, z których zawsze wracają z dyplomami i pucharami.

Rodzice i Przedszkole

Współpracujemy z rodzicami, kierując się zasadami:

 • partnerstwa,
 • wielostronnego przepływu informacji,
 • jedności oddziaływań,
 • pozytywnej motywacji.

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci, organizując spotkania i warsztaty ze specjalistami. Spotykamy się wspólnie przy okazji różnych imprez i świąt, takich jak Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka i in.

Nasza Kadra

Kadra przedszkola to zaangażowany, wykształcony, oddany dzieciom zespół, który wspólnie dba o dobrą atmosferę. Nauczycielki stale podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w rozmaitych kursach, szkoleniach i warsztatach.

Wszyscy pracownicy przedszkola starają się, by przedszkole było twórczym, inspirującym i bezpiecznym  miejscem, pełnym ciepła i życzliwości.

Mamy świadomość, że wychowując dzieci, wpływamy na to, jak bedzie wyglądał kiedyś świat. Dlatego w codziennej pracy kierujemy się takimi wartościami, jak: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, miłość i współdziałanie.

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

 • ul. Swobodna 8a
 • 71 792 30 74
 • 71 782 77 77 wybierz 3
 • Wrocław, ul. Manganowa 10
 • 71 792 30 74
 • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Wrocław
ul. Manganowa 10
50-088 Wrocław

Budynek