Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas absolutnym priorytetem. Nasze przedszkole spełnia wszystkie formalne wymogi bezpieczeństwa.

Certyfikowane meble i zabawki

Dbamy o to, by zarówno budynek, jak i wszystkie znajdujące się w nim sprzęty, urządzenia, wyposażenie itp. spełniały wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadały wszelkie konieczne atesty.

Procedury bezpieczeństwa

Przez cały czas pobytu w przedszkolu aż do odebrania przez rodziców/upoważnione osoby dziecko pozostaje pod stałą opieką nauczycieli w swojej grupie. O zachowanie zasad bezpieczeństwa troszczymy się również podczas wycieczek i wyjść poza przedszkole.

Wychowanie dla bezpieczeństwa

Przywiązujemy ogromną wagę do kształtowania u dzieci odpowiednich nawyków w zakresie bezpieczeństwa, zdając sobie sprawę z tego, że jest to najwłaściwszy okres na naukę. Również pod tym względem współpracujemy z rodzinami naszych podopiecznych, dbając o przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy nie tylko w przedszkolu, ale także poza nim. Uczymy dzieci bezpiecznych zachowań na drodze i w środkach komunikacji, pokazujemy, jak rozpoznać sytuację zagrożenia i jak poprosić o pomoc, jak zachować się w kontakcie z innymi ludźmi, a także światem zwierząt i roślin, wpajamy zasady higieny osobistej, aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania.

W przypadku młodszych dzieci nasze działania w zakresie bezpieczeństwa służą głównie eliminowaniu zagrożeń i niebezpieczeństw, dzieci starsze wyposażamy w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już się pojawią – w umiejętność radzenia sobie z nimi.

Dzieci spotykają się ze m.in. ze strażakami i przedstawicielami straży miejskiej, uczestniczą w próbnych ewakuacjach, dowiadują się, jak należy się zachować na przykład na wypadek spotkania z psem, uczą się numerów alarmowych.

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

  • 71 792 30 74
  • 71 782 77 77 wybierz 3
  • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Budynek

Zamknij Menu