Koncepcja programowa

Źródła koncepcji programowej

Koncepcję programową przedszkola opracowaliśmy w oparciu o doświadczenia największych pedagogów i najnowsze wyniki badań z zakresu neuropsychologii.

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

M. Montessori

Inspirujemy się pedagogiką Marii Montessorii, która kładła nacisk na wszechstronny rozwój, wspierając spontaniczną, twórczą aktywność dziecka i jego samodzielność. Uważała, że rolą nauczyciela, jest zaszczepić w dziecku zachwyt i ciekawość poznawczą, a przede wszystkim odkryć i wspierać jego naturalny potencjał.

Mistrzostwo wymaga praktyki i powtórzeń

M. Montessori

Bliska nam jest również pedagogika Janusza Korczaka, który podkreślał, że dziecko ma prawo do szacunku i godności, powinno być traktowane podmiotowo, gdyż rozwija się dzięki własnej aktywności.

Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo chciało wiedzieć.

J. Korczak

Neeurobiologia i neuropsychologia

Czerpiemy z wiedzy neurobiologów i neuropsychologów, którzy wyjaśniają, jak rozwija się mózg i jak przebiegają procesy uczenia się, twierdząc, że w każdym dziecku tkwi potencjał rozwijania talentów. Chcąc go odkryć, powinniśmy zapewniać dziecku środowisko bogate w bodźce, by poznawało świat różnymi zmysłami i czerpało z tego radość.

Wszystkie dzieci są zdolne

G. Hüther

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych

Jesteśmy pierwsi !!!

Jesteśmy otwarci na innowacje. Jako pierwsze przedszkole w Polsce realizujemy Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych, opracowany na podstawie najnowszych wyników badań z zakresu neuropsychologii, które pokazują, że sukcesy dziecka – najpierw te szkolne, edukacyjne, a potem życiowe, zawodowe – uzależnione są od poziomu rozwoju funkcji wykonawczych. W procesie uczenia się odgrywają one ważniejszą rolę niż poziom inteligencji.

Jeśli będziemy uczyć dzieci dziś, tak jak robiliśmy to wczoraj,  to pozbawimy ich jutra.

J. Dewey

Nasze Priorytety

Łącząc powyższe nurty i koncepcje, sformułowaliśmy nasze priorytety:

  • Wszechstronny rozwój

Wspieramy całościowy rozwój dziecka – fizyczny, emocjonalno-społeczny, poznawczy i duchowy. Dostarczamy dzieciom takich doświadczeń, by stawały się samodzielne, kreatywne, otwarte, umiały radzić sobie z emocjami, pracować w grupie, miały poczucie własnej wartości i świadomość mocnych stron. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, udzielając mu wsparcia odpowiedniego do potrzeb.

  • Wielozmysłowe poznawanie świata

Podtrzymujemy w dzieciach naturalną ciekawość i motywację wewnętrzną. Stwarzamy  im warunki umożliwiające poznawanie świata różnymi zmysłami.

  • Nauka przez zabawę

W naszym przedszkolu dzieci aktywnie spędzają czas. Rozwijają swój potencjał. Uczą się przez zabawę i odpoczywają w poczuciu bezpieczeństwa.

  • Wychowanie w duchu szacunku, akceptacji i wsparcia

Tworzymy przyjazną atmosferę, pełną akceptacji, cierpliwości i wsparcia. Szanujemy indywidualność i tempo rozwoju każdego dziecka.

DSC_0677
DSC_0096
  • Przygotowanie do nauki w szkole – rozwijanie funkcji wykonawczych

Zależy nam na tym, by dzieci odnosiły sukcesy i radziły sobie z trudnościami. Przygotowujemy je do nauki w szkole, kształtujemy kompetencje wykonawcze, które są kluczowe dla rozwoju i przyszłych osiągnięć edukacyjnych. Realizując Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych, wdrażamy dzieci do myślenia problemowego, rozwijamy koncentrację i uwagę, uczymy kontrolować własne zachowania. Pozwalamy im samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się i współpracować z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel.

  • Nowoczesna edukacja

W mądry i odpowiedzialny sposób korzystamy z nowoczesnych rozwiązań i technologii, zdając sobie sprawę z tego, że przygotowujemy dzieci do życia w cyfrowym, ciągle zmieniającym się świecie. Nowe technologie łączymy z aktywnością fizyczną i pracą w grupie.

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

  • 71 792 30 74
  • 71 782 77 77 wybierz 3
  • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Budynek