Wolne Miejsca w przedszkolu !!!

Posiadamy wolne miejsce w przedszkolu:
– dla 3-letniego dziecka bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie przy ul. Manganowej 10,
– dla 5-letniego dziecka bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie przy ul. Swobodnej 8a.

Witamy w

Przedszkolu

fundacji  Promyk słońca

Witamy w

Przedszkolu

fundacji  Promyk słońca

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

  • ul. Swobodna 8a
  • 71 792 30 74
  • 71 782 77 77 wybierz 3
  • Wrocław, ul. Manganowa 10
  • 71 792 30 74
  • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Wrocław
ul. Manganowa 10
50-088 Wrocław

Budynek

Zamknij Menu