O fundacji

Fundacja „Promyk Słońca"

Fundacja „Promyk Słońca” organizacja pożytku publicznego założona w 1991 roku realizuje model zintegrowanych, kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną przez aktywność w następujących obszarach:

 • wczesna diagnostyka
 • rehabilitacja
 • opieka
 • edukacja
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • wsparcie dla rodziców i opiekunów
 • kampanie społeczne
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
 • badania naukowe 
 • budowanie partnerstwa publiczno-społecznego dla wypracowania spójnych, rozwiązań systemowych na rzecz dziecka z niepełnosprawnością 

Fundacja „Promyk Słońca"

Wspieramy rozwój każdego dziecka.

Warszawa
Ul. Złota 100
00-819 Warszawa

Oddział Fundacji we Wrocławiu
Ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
Tel. 71 782 77 77
KRS 0000090215

e-mail:
fundacja@promykslonca.pl
centrum@promykslonca.pl
nr konta: 78 12 40 1037 1111 0000 0691 6349

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

 • 71 792 30 74
 • 71 782 77 77 wybierz 3
 • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Budynek