Edukacja

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

W przedszkolu „Promyk Słońca” realizujemy podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele wybierają podręczniki i materiały edukacyjne z aktualnej oferty wydawnictw. Programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci:

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Prowadzimy zajęcia w ramach następujących bloków:

 • Blok umiejętności czytania i pisania

Przygotowujemy przedszkolaki do nauki pisania i czytania. Pracujemy Metodą Dobrego Startu i metodą symultaniczno-sekwencyjną (nauka wczesnego czytania wg prof. J. Cieszyńskiej). Oswajając dzieci z literkami i kształtując ich mowę, realizujemy programy autorskie: „Pięknie mówić się staramy, o poprawną mowę dbamy”, „Dziecko w świecie zabaw z literkami”. Rozwijamy w dzieciach miłość do książek i pasję czytania.

 • Blok umiejętności językowych

W naszym przedszkolu dzieci uczą się  języka angielskiego. Dzięki stałej współpracy z zagranicznymi wolontariuszami mają okazje uczestniczyć w zajęciach z native speakerami.  Dzięki temu chętniej i skuteczniej się uczą.

 • Blok matematyczny

Wprowadzamy dzieci w świat cyfr, liczb, działań matematycznych i abstrakcyjnego myślenia. Stosujemy metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,  a także korzystamy z materiału dydaktycznego Montessorii, który ułatwia dzieciom zrozumienie podstaw matematyki i łączy ze sobą różne jej dziedziny, jak arytmetyka, algebra, geometria, zapewniając całościowe kształcenie w tym zakresie.

DSC_0422
DSC_0677
 • Blok przyrodniczo-ekologiczny

Dzieci poznają świat, przyglądają się przyrodzie, eksperymentują. Uczą się dbać o środowisko. Pracują metodą projektów. Odwiedzają Humanitarium. Całe przedszkole bierze udział w akcjach proekologicznych, charytatywnych: zbieramy nakrętki i zużyte baterie, wspieramy wrocławskie schronisko dla zwierząt.

 • Blok aktywności twórczej

Rozwijamy w dzieciach twórczą ekspresję i pasje artystyczne, organizując zajęcia muzyczne (warsztaty wokalne, rytmika, muzykoterapia), plastyczne (z wykorzystaniem różnych technik), teatralne, taneczne. Przedszkolaki oglądają przedstawienia teatralne, nagrywają płyty z piosenkami, przygotowują spektakle słowno-muzyczne, biorą udział w festiwalach piosenki, w ogólnopolskich konkursach plastycznych zajmują czołowe miejsca. Swoje talenty dzieci prezentują na corocznym Festiwalu Talentów.

 • Blok aktywności ruchowej

Na zajęciach gimnastycznych rozwijamy koordynację i sprawność ruchową. Kształtujemy prawidłową postawę ciała. Nasze przedszkolaki biorą udział w spartakiadach sportowych i dziecięcych  paraolimpiadach. Uczą się zasad fair play, cieszyć się ze zwycięstwa, dobrze znosić porażki.

 • Blok kompetencji społecznych

Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać własne emocje, nawiązywać relacje, pracować w grupie, rozwiązywać konflikty, mówić o swoich potrzebach, prosić o pomoc, ale i z niej korzystać. Pracujemy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodą Knillów.

Realizujemy projekty integracyjne, by każde dziecko czuło się ważne, potrzebne, lubiane, było częścią zespołu i miało swoje miejsce w grupie.

 • Blok umiejętności wykonawczych

Realizujemy Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych. Rozwijamy umiejętności wykonawcze: hamowanie impulsywnych reakcji, pamięć roboczą, giętkość poznawczą, rozwiązywanie problemów, planowanie, wnioskowanie. Wdrażamy dzieci do myślenia problemowego. Pracujemy metodą Integracji Funkcji Wykonawczych.

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

 • ul. Swobodna 8a
 • 71 792 30 74
 • 71 782 77 77 wybierz 3
 • Wrocław, ul. Manganowa 10
 • 71 792 30 74
 • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Wrocław
ul. Manganowa 10
50-088 Wrocław

Budynek