Integracja

Wszystkie dzieci, w miarę możliwości, powinny uczyć się razem,
niezależnie od doświadczanych przez nie trudności czy różnic.

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną. W każdej grupie jest kilkoro dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (od 3 do 5), które  włączamy do środowiska przedszkolnego. Zatrudniamy nauczycieli wspomagających, specjalistów i terapeutów, którzy oferują dzieciom dodatkowe wsparcie.

Grupy integracyjne sprzyjają budowaniu relacji, pozwalają dzieciom lepiej się poznać. Dokładamy starań, by każde dziecko czuło, że jest ważne, potrzebne, lubiane, że jest częścią zespołu i ma swoje miejsce w grupie. Sprzyjają temu realizowane w przedszkolu projekty integracyjne (np. Ty i ja, Przestrzenie).

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

  • ul. Swobodna 8a
  • 71 792 30 74
  • 71 782 77 77 wybierz 3
  • Wrocław, ul. Manganowa 10
  • 71 792 30 74
  • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Wrocław
ul. Manganowa 10
50-088 Wrocław

Budynek