rekrutacja do przedszkola

Serdecznie Zapraszamy Do Naszego Przedszkola

Serdecznie zapraszamy dzieci do naszego przedszkola integracyjnego na ul. Swobodnej 8a lub na ul. Manganowej 10

Postępowanie rekrutacyjne

Terminy

Zdarzenie

do 13.03.2019 r.

Złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuacji korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

20.03.2019 r. – 26.03.2019 r.
godz. 8.00-16.00

Pobranie i złożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 wraz z załącznikami

29.04.2019 r.

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.04.2019 r. – 30.04.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego zamiaru korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy tylko nowoprzyjętych dzieci).

08.05.2019 r.

Wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

(pod warunkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami)

Terminy

Zdarzenie

12.06.2019 r. – 13.06.2019 r.

Pobranie i złożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 wraz z załącznikami

19.06.2019 r.

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19.06.2019 r. – 21.06.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego zamiaru korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 w postaci pisemnego oświadczenia.

26.06.2019 r.

Wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Dokumenty do pobrania:

  •  Wniosek  (pobierz)
  • Oświadczenie o wielodzietności (pobierz)
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (pobierz)
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych (pobierz)

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

  • 71 792 30 74
  • 71 782 77 77 wybierz 3
  • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Budynek

Zamknij Menu