Godziny pracy

  • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
  • Przez cały dzień, czyli od 6.00 dzieci są w swoich grupach pod opieką swoich nauczycieli.
  • Przerwa wakacyjna: sierpień.

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

  • 71 792 30 74
  • 71 782 77 77 wybierz 3
  • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Budynek

Zamknij Menu