DIAGNOSTYKA I TERAPIA

Wspieramy rozwój każdego dziecka

Obserwacja i diagnoza

Do naszego przedszkola trafiają zarówno dzieci ze zdiagnozowanymi problemami rozwojowymi, jak i dzieci w trakcie procesu diagnostycznego i dzieci z niezidentyfikowanymi jeszcze trudnościami. Współpracujemy ściśle z przychodnią i poradnią psychologiczno-pedagogiczną „Promyk Słońca”. Obecność wielu specjalistów w jednym miejscu znacząco usprawnia proces diagnostyczny.

Terapia

Dzieci z zaburzeniami rozwoju uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych oraz psychologa, logopedę i rehabilitantów różnych specjalności. Specjaliści współpracują ze sobą, wymieniają doświadczenia i decydują o dalszym przebiegu usprawniania rozwoju dziecka.

Dzieci z niepełnosprawnością objęte są programem Wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka.

W „Promyku Słońca”, dzięki zlokalizowaniu pod jednym dachem przedszkola, specjalistycznych poradni, gabinetów terapeutów i poradni psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy stałą interdyscyplinarną współpracę specjalistów, bieżące konsultacje, ustalanie wspólnego celu terapii i wspólną kontrolę procesu terapeutycznego – np. co sześć tygodni specjaliści pracujący z dziećmi odbywają spotkania robocze.

Dodatkowe wsparcie

Dzieci z naszego przedszkola korzystają z dodatkowych form wsparcia w ramach różnych działań prowadzonych przez Fundację „Promyk Słońca” w ramach:

  • poradnictwa społeczno-prawnego – konsultacje z radcą  prawnym, psychologiem, doradcą edukacyjnym i społecznym
  • projektów, akcji, imprez i wydarzeń.

O nas

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

  • 71 792 30 74
  • 71 782 77 77 wybierz 3
  • przedszkole@promykslonca.pl

Lokalizacja

Wrocław
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Budynek